Přeskočit na obsah

Autorské čtení na dětské psychiatrii

V pondělí 20. května 2019 proběhlo na oddělení dětské psychiatrie Thomayerovy nemocnice autorské čtení pohádek. Jejich autorkou je spisovatelka Martina Pupcsiková.

Děti se tak měly možnost zúčastnit projektu „Děti ilustrují pohádky“. Martina jim předčítala dvě pohádky, které hodlá zařadit do své budoucí knihy s názvem „Pohádky k dočmárání“.

Děti pak k předčítaným pohádkám kreslily a malovaly různými technikami to, co v nich pohádkový příběh vyvolal. Tato aktivita může mít však ještě jeden překvapivý rozměr. Vytvořené obrázky dětí totiž mohou být vybrány do zmíněné autorčiny budoucí knihy. V následující galerii se můžete ponořit spolu s námi do atmosféry tvoření, která tehdy na oddělení vládla.