Firemní dobrovolníci ze SAP

Natírání relaxační zóny

V měsíci říjnu k nám znovu zavítali v rámci firemního dobrovolnictví i dobrovolníci z firmy SAP a svou pomoc nám nabídli hned pětkrát.

Nejprve se ujali nejednoduché role, když se pokusili, nakonec velmi úspěšně, rozsvítit na tvářích zaměstnanců nemocnice úsměvy při příležitosti Dne úsměvů. V dalším týdnu nám hned ve dvou vlnách pomáhali při přípravách tradičního dobročinného bazaru. Třídili darované oblečení i další zboží a oceňovali je. A to nesmíme zapomenout na to, že velkou dávku zboží nám také, díky firemní sbírce, sami darovali. Další aktivitou byla již oblíbená výroba lapačů snů pro děti z Dětské psychiatrie a dobrovolníci ze stejné skupiny se téhož dne vrhli také do archivu, kde se pustili do velmi záslužné činnosti – třídění chorobopisů. A po páté k nám dorazila skupina šikovných dobrovolnic, které natíralyochranným lakem novou relaxační zónu, která nyní poslouží všem návštěvníkům nemocnice, pacientům i personálu. 

Celé společnosti SAP tímto moc děkujeme za dlouhodobou spolupráci i finanční výpomoc a za to, že s námi pomáhá. Budeme se těšit na další společné akce!

Alena Hejlová