Štědrý den v Thomayerově nemocnici na oddělení Geriatrie a následné péče

Zpívání na Geriatrii 24. prosince 2019

Na Štědrý den se nemocniční kaplanka Doubravka Vokáčová rozhodla potěšit pacienty, kteří byli z důvodu své nemoci nuceni strávit Vánoce v nemocnici. Uspořádala pro ně program, který spočíval v hraní a zpívání koled. Akce se kromě kaplanky zúčastnili její kolega Řehoř Žáček, bývalý nemocniční kaplan Michal Balek a rodina Ujhelyiových, kteří několik hodin tohoto svátečního dne neváhali věnovat nemocným oddělení Geriatrie a následné péče.

Srdečné poděkování patří ochotnému personálu jednotlivých stanic, který s touto akcí pomohl, zvláště sestře a sanitářům na oddělení A2 D. Z vlastní iniciativy svezli pacienty na chodbu, nevyjímaje ležící, které přivezli i s postelemi. A tak jim aspoň část dne, kdy na oddělení nejsou fyzioterapeuti a aktivizační sestry, umožnili strávit v neformální vánoční atmosféře. Kaplani přinesli pacientům domácí vánočku a personál jim k tomu servíroval kakao a bílou kávu. Po prvotním dojetí se pacienti připojili ke zpěvu a byli vděčni, že mohli strávit část Štědrého dne ve společenství s druhými.

Na ostatních odděleních účinkující obešli jednotlivé pokoje, pacienty pozdravili, zazpívali a popřáli jim co nejpokojnější prožití Vánoc a vše dobré do nového roku. Přání patřilo i sloužícím sestrám a sanitářům, které nemocniční kaplani obcházeli s cukrovím.