Světový den nemocných v Thomayerově nemocnici 11. února 2020

Návštěva pacientů na oddělení

V Thomayerově nemocnici se 11. února 2020 již potřetí slavil Světový den nemocných. Letos přijal pozvání ke společným oslavám strahovský opat Daniel Peter Janáček. Na programu bylo setkání s managementem nemocnice a seznámení s nemocnicí. Pak se host v doprovodu nemocničních kaplanů odebral na pavilon A2, kde navštívil dvě stanice Geriatrie. Na nich pozdravil nemocné a každý z nich obdržel na toto setkání malou upomínku.

V 15 hodin se pak v nemocniční kapli sv. Václava slavila mše svatá za Thomayerovu nemocnici, její pacienty a blízké a také za nemocniční personál. V jejím průběhu mohli nemocní přijmou svátost nemocných, která představuje duchovní posilu do situace nemoci. S naším hostem jsme se rozloučili po 16. hodině a již se můžeme těšit na další ročník této oslavy.

Řehoř J. Žáček, nemocniční kaplan.