Přeskočit na obsah

Hlídání dětí zdravotníků v době karantény

Hlídání dětí březen až květen 2020

Centrum podpůrné péče Thomayerovy nemocnice ve spolupráci se školou při TN a s pomocí dobrovolnice Nikol zajišťovalo od 18. března do 20. května 2020 hlídání dětí zaměstnanců TN. Děti přicházely ráno kolem osmé a odcházely v 16 hodin. Pobyt venku zajistil dětem přilehlý les a potůček zas poskytl mnohá dobrodružství. Kromě jiných výtvarných činností jsme s dětmi vyráběli lodičky z kůry a pouštěli je po vodě. Opékali jsme buřty a hráli pohybové hry. Několikrát děti tvořily keramiku, kterou jsme mohli vypálit v peci v keramické dílně v pavilonu N.

Nejen s domácími úkoly a přípravou do školy pomáhali dětem učitelé. Po splnění zadaných úkolů a vysvětlení nové látky vyráželi s dětmi do přírody. Na hřišti, v lese i na zahradě si děti zahrály spoustu her, zasportovaly si, zasoutěžily a na závěr si vyzkoušely své dovednosti v „bojovce“. Než si děti vyzvedli rodiče, našel se čas na výtvarné tvoření, společenské hry, kvízy i volnou zábavu.

Společnými silami jsme všechny obtíže s rouškou dobře zvládli. Ohlasy rodičů byly veliké: „Děkujeme! Odvedli jste skvělou práci. Byla to pro mne veliká pomoc a holčičky byly nadšené a spokojené . Pomohli jste nám v nejhorším čase Moc děkuji za sebe i dcerku. Byla to pro nás velká pomoc.“

Martina Krutská, Lucie Makariusová, Tereza Veselá + kolektiv ZŠ a MŠ při TN