Centrum podpůrné péče

Centrum podpůrné péče je zvláštním nezdravotnickým oddělením Thomayerovy nemocnice. Smyslem jeho existence je pomáhat ke zlepšování prostředí pro pacienty, jejich blízké, ale pro personál Nemocnice. Pod podpůrnou péčí rozumíme takové činnosti a aktivity, které zapojují do procesu léčby celou osobnost pacienta, zohledňují jeho životní kontext, přispívají k psychické pohodě, motivují k uzdravení či přijetí zdravotního stavu.
Podpůrná péče je motivována snahou o zvýšení kvality života pacienta, rozšiřuje léčebný proces a předpokládá dopad na jeho efektivitu.

Historie centra

Na počátku vzniku centra byl efektivně fungující dobrovolnický program (od r. 2005), ze kterého se postupně rozvinuly další projekty. Centrum podpůrné péče se v roce 2008 stalo jedním z oddělení Thomayerovy nemocnice a zároveň prvním takto orientovaným centrem v České republice. Posláním centra je zajištění dostupné psychosociální a duchovní podpory pro pacienty, jejich příbuzné i zdravotnický personál nemocnice. Pod jednou „střechou“ propojuje aktivity dobrovolníků, činnosti herních terapeutů a nemocničních kaplanů. Spolupracuje s dalšími podobně orientovanými organizacemi, s komerčními společnostmi a dárci.

Součásti centra podpůrné péče

Centrum podpůrné péče zastřešuje tři oddělení:

  • Dobrovolnické centrum
  • Herní terapii
  • Duchovní službu

O jednotlivých odděleních si můžete přečíst na samostatných stránkách

Vize Centra podpůrné péče