Přeskočit na obsah

Centrum podpůrné péče

Centrum podpůrné péče je zvláštním nezdravotnickým oddělením Thomayerovy nemocnice.

  • Pod podpůrnou péčí rozumíme takové činnosti a aktivity, které zapojují do procesu léčby celou osobnost pacienta, zohledňují jeho životní kontext, přispívají k psychické pohodě, motivují k uzdravení či přijetí zdravotního stavu.
  • Podpůrná péče je motivována snahou o zvýšení kvality života pacienta, rozšiřuje léčebný proces a předpokládá dopad na jeho efektivitu.
  • Posláním CPP je tedy psychosociální a duchovní podpora nejen pro pacienty, ale i jejich blízké a zdravotnický personál nemocnice. Realizujeme ji prostřednictvím dobrovolnické činnosti, herní terapie a duchovní péče (odkazy).

Historie centra

Na počátku vzniku Centra podpůrné péče byl efektivně fungující dobrovolnický program (od r. 2005), ze kterého se postupně rozvinuly další projekty. V roce 2008 se Centrum podpůrné péče stalo jedním z oddělení Thomayerovy nemocnice a zároveň prvním takto orientovaným centrem v České republice.

Dlouhou dobu CPP spolupracovalo s neziskovou organizací Lékořice, která pomáhala zajišťovat finanční prostředky na realizaci jeho projektů. V roce 2019 byla ukončena spolupráce s Lékořicí, zapsaným spolkem a na podporu projektů CPP byl zřízen Nadační fond Léčivka.

Proč CPP vzniklo

Zdravotníci se zaměřují především na nemoc – na to, co nefunguje, a jak to spravit. Na nic jiného v dnešní papírové době bohužel obvykle nezbývá čas. Sama nemoc na pacienty často doléhá, tíží je a bere jim chuť do života. Přepadla je a odstavila z normálního života. Vše kolem nich se točí jen kolem jejich diagnózy a postupu léčby. Zapomíná se na to, že jsou stále lidskými bytostmi, a stává se z nich často „ležící diagnóza“.

Náš tým nezajímá pacientova nemoc nebo ona diagnóza, ale pacient jako člověk, a to, jak mu můžeme s tíží nemoci pomoci. Ať už rozptýlením od nemoci, snížením stresu či lidskou blízkostí, porozuměním a doprovázením v nemoci. Snažíme se propojit pacienta se světem za zdmi nemocnice a s tím, čím byl před nemocí, a podpořit tak jeho motivaci k uzdravení.

To vše děláme za pomoci dobrovolníků, herních terapeutek a našich kaplanů.

O jednotlivých složkách Centra podpůrné péče si můžete přečíst na samostatných stránkách.

Vize Centra podpůrné péče

Vize CPP