Přeskočit na obsah

Herní terapie

Pobyt v nemocnici je pro dítě do jisté míry provázán stresem, osamocením, pocitem strachu a nejistoty. Herní terapie je terapeutická metoda, která prostřednictvím pozitivního kontaktu s dítětem, napomáhá dítěti usnadnit průběh pobytu v nemocnici.

Smysl herní terapie pro dětské pacienty

Herní terapeutky:

 • mají za cíl snížit míru stresu a napětí u hospitalizovaných dětských pacientů a jejich rodičů
 • jsou psychickou oporou hospitalizovaným dětem a jejich rodičům, a tím napomáhají v procesu uzdravení dítěte
 • připravují děti na operaci či vyšetření, a tím snižují obavy ze zákroku
 • zaplňují volný čas smysluplnou a zajímavou činností (rozhovor, hry, čtení pohádek, výtvarné činnosti)
 • zpříjemňují pobyt v nemocnici, aby děti lépe snášely nutnou hospitalizaci
 • snaží se předcházet vzniku psychických traumat a případného syndromu hospitalismu

  Tereza Veselá

  Martina Krutská

  Martina Šimonková


V TN pracují v současnosti tři herní terapeutky a jedna keramička

 • Dětská psychiatrie– Bc. Tereza Veselá, po – pá: odpoledne
 • Dětská neurologie– Mgr. Martina Krutská, po – čt odpoledne
 • Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN– Bc. Martina Šimonková po, út, čt: dopoledne i odpoledne, st: odpoledne, pá: dopoledne.
 • Do keramické dílny docházejí pravidelně také děti z Dětské psychiatriea podle potřeby děti z Pediatrické kliniky 1. LF UK a TN
 • Kurzy keramiky probíhají pod vedením Lucie Makariusové.

Kontakt

V případě potřeby se na nás můžete obracet na telefonním čísle 261083639nebo e-mailem: tereza.vesela@ftn.cz; martina.krutska@ftn.cz; martina.simonkova@ftn.cz

Keramické kurzy pro zaměstnance TN

 • jsou určeny pro všechny zaměstnance TN
 • poskytují aktivní odpočinek v příjemném prostředí a tvůrčí atmosféře
 • nabízejí možnost naučit se pracovat s keramickými materiály, vytvořit si vlastnoručně dárek, nádobí atd.
 • místo konání – keramická dílna v pavilonu N
 • čas konání –pondělí 14:30-18:00 hod.a úterý 14:30-18:00 hod.
 • přihlašování na kurzy e-mailem: lucie.makariusova@ftn.cznebona tel.: 608 322 805

Práce s hlínou v keramické dílně

V následující galerii můžete nahlédnout do atmosféry, která vládne na našich keramických kurzech…

Dětská chirurgie a příprava dětí na operaci s asistencí Tomíka

Pobytem v nemocnici provází menší děti opičák Tomík. Tomík je neposeda a občas má i nějaký úraz a protože už byl v nemocnici několikrát, může o tom dětem vyprávět, aby se nebály a věděly, co je čeká. Tomík zná dobře rentgen i kanylku a ví proč je toto všechno třeba.

Činnosti na oddělení Dětské neurologie

Činnosti na oddělení Dětské psychiatrie

Výtvarné dílny na Novorozeneckém oddělení s JIPN

Herní terapeutky TN

Herní terapeutky Thomayerovy nemocnice