Přeskočit na obsah

Herní terapie

Pobyt v nemocnici je pro dítě do jisté míry provázán stresem, osamocením, pocitem strachu a nejistoty. Herní terapie je terapeutická metoda, která prostřednictvím pozitivního kontaktu s dítětem, napomáhá dítěti usnadnit průběh pobytu v nemocnici.

Smysl herní terapie pro dětské pacienty

Herní terapeutky:

 • mají za cíl snížit míru stresu a napětí u hospitalizovaných dětských pacientů a jejich rodičů
 • jsou psychickou oporou hospitalizovaným dětem a jejich rodičům, a tím napomáhají v procesu uzdravení dítěte
 • připravují děti na operaci či vyšetření, a tím snižují obavy ze zákroku
 • zaplňují volný čas smysluplnou a zajímavou činností (rozhovor, hry, čtení pohádek, výtvarné činnosti)
 • zpříjemňují pobyt v nemocnici, aby děti lépe snášely nutnou hospitalizaci
 • snaží se předcházet vzniku psychických traumat a případného syndromu hospitalismu
 • pokud se chcete dozvědět více, můžete si o herní terapii přečíst zde

  Martina Krutská

  Martina Krutská

   

  Martina Šeflová

  Martina Šeflová


V TN pracují v současnosti tři herní terapeutky a jedna keramička

 • Dětská psychiatrie – Mgr. Bc. Michaela Kozová, po – pá: odpoledne
 • Dětská neurologie – Kateřina Dynybilová, po – čt odpoledne
 • Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN – Mgr. Martina Šeflová po — pá dopoledne.
 • Do keramické dílny docházejí pravidelně také děti z Dětské psychiatriea podle potřeby děti z Pediatrické kliniky 1. LF UK a TN.
 • Kurzy keramiky probíhají pod vedením Mgr. Martiny Krutské. 

Kontakt

V případě potřeby se na nás můžete obracet na telefonním čísle 261083639 nebo e-mailem: martina.seflova@ftn.cz, michaela.kozova@ftn.cz, katerina.dynybilova@ftn.cz

Keramické kurzy pro zaměstnance TN

 • jsou určeny pro všechny zaměstnance TN
 • poskytují aktivní odpočinek v příjemném prostředí a tvůrčí atmosféře
 • nabízejí možnost naučit se pracovat s keramickými materiály, vytvořit si vlastnoručně dárek, nádobí atd.
 • místo konání – keramická dílna v pavilonu N
 • čas konání úterý a středa od 14:30 do 17:30.
 • přihlašování na kurzy e-mailem: martina.krutska@ftn.cz nebo na tel.: 777 171 388.

Práce s hlínou v keramické dílně

V následující galerii můžete nahlédnout do atmosféry, která vládne na našich keramických kurzech…

Dětská chirurgie a příprava dětí na operaci s asistencí Tomíka

Pobytem v nemocnici provází menší děti opičák Tomík. Tomík je neposeda a občas má i nějaký úraz a protože už byl v nemocnici několikrát, může o tom dětem vyprávět, aby se nebály a věděly, co je čeká. Tomík zná dobře rentgen i kanylku a ví proč je toto všechno třeba.

Činnosti na oddělení Dětské neurologie

Činnosti na oddělení Dětské psychiatrie

Výtvarné dílny na Novorozeneckém oddělení s JIPN

Herní terapeutky TN

Herní terapeutky Thomayerovy nemocnice