Přeskočit na obsah

Ekumenická bohoslužba 5. října 2019

Přivítání

Každoročně se v naší nemocnici koná Ekumenická bohoslužba, které se účastní duchovní církví, kteří docházejí do nemocnice a poskytují své služby pacientům. Letošní bohoslužba proběhla v sobotu 5. října v 16 hodin v naší nemocniční kapli svatého Václava. Za církev Českobratrskou evangelickou přijal pozvání pan farář Michal Šourek, který se letos ujal kázání. Církev Československou husitskou zastupovala její farářka paní Jindřiška Buttová, církev Adventistů sedmého dne Anna Kreuziger a církev Římskokatolickou P. Petr Šleich. Tématem letošní bohoslužby byl verš z Janova evangelia z její 15. kapitoly: Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti… V kázání zdůraznil Michal Šourek, že ovoce, které podle úryvku evangelia máme přinášet, není naším ovocem, nýbrž ovocem Ježíšovým. Naším úkolem, jakožto křesťanů, je zůstat napojeni na vinný kmen, jímž je podle evangelia právě Ježíš Kristus. Toto napojení můžeme uskutečňovat skrze modlitbu, praktikovanou lásku k druhým, setkání s druhými v Ježíšově jménu a účastí na svátostech.

Bohoslužbu doprovázel svým zpěvem Řepský farní sbor Babinský a také sestry boromejky a bratři premonstráti. Děkujeme všem, kteří přišli naši společnou modlitbu podpořit. Těšíme se na příští ekumenickou bohoslužbu, která by měla být v sobotu 3. října 2020.

Řehoř J. Žáček, kaplan TN