Přeskočit na obsah

Dobrovolnické centrum

Dobrovolnický program ve Fakultní Thomayerově nemocnici realizuje Dobrovolnické centrum už od září roku 2005. Jeho smyslem je psychosociální podpora pacientů a zpříjemnění a ukrácení jejich času tráveného v nemocnici. Mimo to je také naším cílem podpora personálu nemocnice a zpříjemňování nemocničního prostředí. To vše za pomoci našich dobrovolníků.

Dobrovolník je člověk, který ve svém volném čase bez nároku na odměnu věnuje svůj čas, um a energii ve prospěch jiných lidí.

Co dobrovolník dělá

 • Pravidelný dobrovolník navštěvuje pacienty (většinou jednou týdně na 1-2 hodiny) — absolvuje vstupní školení a je s ním uzavřena dohoda o dlouhodobé spolupráci
  • společník u lůžka dospělých pacientů si s pacienty především povídá, případně se podle jeho zájmu může věnovat dalším aktivitám (čtení, luštění…)
  • dobrovolník může být i doprovodem na vycházky v areálu nemocnice, případně na akce v nemocniční kapli
  • s malými dětmi si dobrovolník hraje (karty, stolní hry…), ale může se věnovat i tvořivé činnosti
  • dobrovolník se může věnovat i speciální činnost, např. zooterapii
 • kromě toho dobrovolník může pomáhat při speciálních činnostech jako je doplňkový prodej nebo výtvarné dílny na Oddělení geriatrie či výpomoc na recepci Dětské chirurgie
 • dobrovolník se také může zapojit při pořádání jednorázových akcí pro dětské i dospělé pacienty, jako jsou například výtvarné dílny, Dětský den nebo Mikulášská nadílka

Co dělat v případě zájmu

Pokud Vás nabídka dobrovolnického centra zaujala a máte chuť stát se dobrovolníkem, stačí nás kontaktovat na e-mailu dobrovolnici@ftn.cz a domluvíme si osobní schůzku, na které se dozvíte podrobnější informace. 🙂 Dobrovolnický program zajišťují v současné době dvě koordinátorky dobrovolníků.

Lada Černá
Lada Černá
Lucie Kurková
Lucie Kurková

Firemní dobrovolníci

Dobrovolnické centrum spolupracuje také s různými společnostmi, jejichž zaměstnanci v rámci společenské odpovědnosti firem dobrovolně vypomáhají v Thomayerově nemocnici při akcích pořádaných dobrovolnickým centrem. Firemní dobrovolníci se účastní i jednorázových akcí pro pacienty a také se díky nim daří zkrášlovat vnější i vnitřní prostory nemocnice.


Firemní dobrovolnictví
Firemní dobrovolnictví
Daniela a pejsek Sofie
Daniela a pejsek Sofie
Zooterapie u lůžka
Zooterapie u lůžka
Doplňkový prodej na Geriatrii
Doplňkový prodej na Geriatrii
Dobrovolnická výpomoc na recepci dětské chirurgie
Dobrovolnická výpomoc na recepci dětské chirurgie