Přeskočit na obsah

Projekt T-Mobile Pomáháme 2020

T-Mobile Pomáháme 2020

V říjnu 2020 byl Nadačnímu fondu Centra podpůrné péče Thomayerovy nemocnice Léčivka (dále jen „Léčivka“) poskytnut nadační příspěvek z grantové výzvy T-Mobile Pomáháme 2020. Nadační příspěvek byl poskytnut na realizaci projektu Návštěvy na dálku. Z 90% je projekt financován prostřednictvím Nadace Via, která je administrátorem této grantové výzvy. 10% z celkové částky projektu je pak financováno z vlastních finančních zdrojů Léčivky. Projekt se zaměřuje na využití moderních technologií v komunikaci pacientů z oddělení geriatrie a následné péče s jejich příbuznými a blízkými zejména v době koronavirové pandemie. V této nelehké době, je to pro řadu pacientů téměř jediná možnost, jak si uchovat sociální kontakt i za zdmi nemocničního areálu.

Projekt Návštěvy na dálku si klade za cíl pomoci seniorům hospitalizovaným na odděleních geriatrie a následné péče, kteří se na týdny a někdy i měsíce ocitli v sociální izolaci, udržet i  navzdory zákazu návštěv v nemocnicích, sociální kontakt s jejich příbuznými a jejich blízkými. Omezení sociálních kontaktů má u těchto křehkých seniorů devastující následky na jejich psychickém i fyzickém zdraví (prohloubení deprese, demence i omezení pohyblivosti).

Projekt  Návštěvy na dálku se velmi dobře realizuje od loňského října, a to i přes relativně omezené personální možnosti. Díky pořízení tabletů pro videohovory a „chytré“ televize se daří nejen udržovat kontakt pacientů s rodinou, ale daří se naplňovat i jejich kulturní potřeby prostřednictvím přenosu koncertů, divadelních představení nebo přírodovědných programů. Přidanou hodnotou projektu je zlepšení gramotnosti seniorů při využívání moderních technologií a zároveň zpětná vazba příbuzným, pro které  videohovory s jejich rodiči nebo prarodiči znamenají klid a naději v uzdravení. U seniorů ve vážném zdravotním stavu může propojení s jejich rodinami ovlivnit pozitivně i délku jejich života. To vše je dosavadním výsledkem spolupráce Léčivky, Centra podpůrné péče a oddělení geriatrie a následné péče Fakultní Thomayerovy nemocnice za podpory iniciátora výzvy T-Mobilu Pomáháme 2020. Projekt nadále pokračuje a každý se můžete zapojit. Bližší informace získáte na Oddělení geriatrie a následné péče FTN.