Přeskočit na obsah

Světový den nemocných ve FTN 2024

Světový den nemocných 2024

Jako již každoročně i letos se ve Fakultní Thomayerově nemocnici slavil Světový den nemocných, který připadá každoročně na 11. únor. Jelikož to byla letos neděle, slavnost jsme přeložili na pondělí 12. února. Mši svatou v kapli sv. Václava sloužil lhotecký farář P. Stanislaw Góra. Svými slovy i gesty nám dal zakusit přijetí — jeho i milosti Boží. Mluvil o polském Wawelu, kde mu průvodkyně ukázala gobelín z rubové strany, který vypadal jako nesmyslná změť nití. Až při pohledu z druhé, lícové strany, byl vidět nádherný obrazec gobelínu. Ujistil nás o tom, že jednou i my uvidíme smysl a krásu toho, čemu teď v našem životě nerozumíme a nevidíme smysl. Povzbudil nás, abychom se nezdráhali Ježíše prosit v jakékoliv těžkosti. Všichni, pacienti i personál, jsme měli možnost svěřit se do Boží péče v každé ne-moci a trápení.

kaplani FTN